Atgarsiai

Apie mamų desantą valgykloje ir artistų talento paieškas savyje savo vaikų mokykloje respublikinėje konferencijoje „Aktyvi mokyklos bendruomenė – saugi, sėkminga mokykla“ Marijampolėje

2020 – uosius Lietuvos Respublikos Seimui paskelbus mokyklų bendruomenių metais, priėmėme Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos iššūkį pasidalinti savo gerąja patirtimi  kuriant bendruomeniškumą klasėje ir už jos ribų respublikinėje teorinėje – praktinėje pedagogų konferencijoje „Aktyvi mokyklos bendruomenė – saugi, sėkminga mokykla.“

Betgi paklausykite, kokių stebuklų ten patyrėm!

Ar galite įsivaizduoti tėčių ir mamų klubą, kuris, pavyzdžiui, organizuoja ir veda pamoką savo vaikų mokytojams Mokytojų dieną, o artėjant Kalėdoms, užuot varžantis tarpusavyje

plačiau

"Dalyvauti šiame konkurse paskatino dažnai
girdimi klausimai: „Tai jūs - ne iš Vilniaus?!!“ (suprask, -
aukštos kokybės), tarsi

plačiau
Apie baisius košmarus, anot žemaičio, „baisia gerą“ „Dzūkišką Jomarką 2018

Naktį vaikas pabudino mane iš košmaro. Sapnavau, kad bombarduoja. Staiga, nei iš šio, nei iš to, ramią ir jaukią pavakarę užverčiam kieme galvas prie savo jaukaus medinuko, ir matom, kartu su kaimynais, taigi nesirodo akyse,  – keturi lėktuvai, išnyra iš niekur, o vienas, „cepelinu“, bomba nešinas,

plačiau
Šimtas mažų varpelių, viena didelė varpinė, pusė statinaitės silkių sūrymo ir drąsios, žavios, sunkumų nebijančios, gyvenimui besišypsančios moterys. Kas? Prasmės ir laimės paieškos pasakose Šėtos gimnazijos Pagirių Adomo Jakšto daugiafunkciame centre

Nemanykit, kad silkių sūrymą „ištraukiau“ iš tos statinaitės, kurią Velykoms artėjant vieną po kitos atidarinėja mano lankomiausi turgavietės prekybininkai mažame mūsų rajono centre. Mat jų silkės mums - pačios gardžiausios. Aš apie kitą statinaitę, kurios turinį prieš 77 metus Pagirių piliečiai kooperatyvo nariai buvo kviečiami išsidalinti, nes nesavanaudiškoji valdyba nežinojo, ką su juo daryti. Pačios statinaitės nemačiau ir kooperatyvo narių susirinkiman nepataikiau, nes važiavau į kitą – mano vedamą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pasakų pagrindu seminarą. Bet ir vėl, kaip

plačiau
Sveikuolė miškininkė Janina: iš mažo pasakos pumpuro užauginti visą išminties medį gali žmogus, kuris į mišką eina, kaip į sakralią erdvę

Anot Leonardo Saukos, kitados, kai pasakos visuomenėje tarnavo kaip taisyklių rinkiniai ir moralės kodeksai, jų įtaigą didino sekimui pasirinktas tamsus paros metas arba vėlyvi rudens ir žiemos vakarai.

Kaip tik toks tamsus greit užgęstančiomis dienomis, bet nešantis šviesos sulaukimo, kaip ir pasaka, viltį yra gruodžio mėnuo. Tarsi žinodamas visus geriausius savipagalbos, dvasios stiprinimo ir gaivinimo receptus, Prienų sveikos gyvensenos klubas "Versmenė" artėjančių šv. Kalėdų nuojautą priartinti patikėjo sumanymui Pasakos augimui.

plačiau
Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai - registruotas ir teisės aktų saugomas prekės ženklas
Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai - registruotas ir teisės aktų saugomas prekės ženklas

Džiaugiamės pirmaisiais vaisiais! Ilgai, bet kantriai ir be kliūčių praėjome visas teisines procedūras ir pagaliau galime pasidalinti dar viena sėkme - Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras įregistravo ir išduotu liudijimu patvirtino Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai prekių ženklo išimtinių teisių ir su tuo susietų veiklų apsaugos įteisinimą.

Tada, kai...

Nesenas bičiulis Socialinis Tinklas vis primena, kad jau seniai žmonės "iš manęs girdėjo". O aš, vis dėl to, manau, kad kartais gera ir patylėti. Ypač tokią tingią, ir, kaip įpratome kartotis, lietingą vasarą. Ypač tada, kai įvairiaspalvių ir stiprių įspūdžių gausa ramiai ieško savo prieglobsčio atminties kertelėse.

plačiau
Įdomu, ar Lietuvos sostinėje būtų taip pat gerai, kaip Dzūkijos?

Pradžioje buvo plokštelės. Daug plokštelių. Alytaus kraštotyros muziejaus parodoje „Kaip lapė vilką apgavo. 33 apsisukimų per minutę greičiu“, į kurią dar surįšiu su savo mažaisiais. Nes apdairiai pateikti eksponatai bus saugūs nuo tiesiamų rankelių, norinčių „pačiupinėti“ pasakas. Taigi ir mano kultūrinis žingeidumas plius motiniška ramybė laimės rezultatu 1:0. Ačiū už tai parodos rengėjui Artūrui Balčiūnui. Mamos ir tėčiai, suskubkite, iki birželio 19 d. paroda dar veiks!

O po to buvo asmenybės ugdymo užsiėmimas pasakų pagrindu „Pasakos suaugusiems: pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas“.

plačiau
Grynai moteriškos saviugdos valandėlės prezidento Kazio Griniaus draugijoje

Auginančios ir vis dar augančios, „Pasakos augimui“ ypatingą ačiū taria viešnioms iš Kauno. Nepabūgusioms kelio, atradusioms laiko stabtelėti dėl savęs, keliančioms klausimus ir ieškančioms atsakymų, saviugdai panorusioms pasitelkti pasakų išmonę.

plačiau
Trijų milžinų paunksmėje

Niekada gerai nepažinojau Kauno. Visada jaučiausi jame truputį svetima. Neblogai orientavausi tik Kauno muzikiniame teatre ir dabar jau kitu vardu vadinamose Kauno medicinos universiteto klinikose. Pirmajame nuo mažens buvo lavinamas meno suvokimas, antrosioms patikėdavau savo vaikų gimimus. Bet taip buvo iki to įsimintino vakaro vasario dvidešimt trečiają, kuomet asmenybės ugdymo užsiėmimas pasakų pagrindu "Pasakos suaugusiems: pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas" svečiavosi Kauno įgulos karininkų ramovėje, saugomoje trijų milžinų. 

plačiau