Paslaugos

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo pasakų pagrindu seminarai (asmenybės ugdymo(-si) vadybos užsiėmimas).  Programa akredituota. Išduodami pažymėjimai.

plačiau
Prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa paaugliams

Prevencinė socialinio emocinio ugdymo pasakomis programa paaugliams "Beveik SUaugęs. Augęs SU pasaka"
Neįprastu būdu, per pasaką, suteikti

plačiau
Edukaciniai užsiėmimai vaikams

Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai vaikams

 

PASAKŲ LOPŠY MANE AUGINO

 

Seksime pasakas,

Kalbėsimės apie tai, kas jose ir kodėl vyksta,

Džiaugsimės, jei triumfuos teisingumas ir gėris,

Baisėsimės baubais ir pavojais, kurie

plačiau
Paskaitos

 

Gyvos paskaitos apie tai,
kodėl verta atrasti pasakas,
kaip universalias tiesas,
tinkančias visai žmonijai,
o paskiro žmogaus gyvenimui
suteikiančias

plačiau
Asmenybės ugdymo užsiėmimai suaugusiems

Saviugdos užsiėmimai "Pasakos suaugusiems – pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas" - tai malonus ir dvasią pripildantis laisvalaikio praleidimas,

kur pasakų

plačiau