Pradžia » PASAKŲ IŠŠŪKIS

PASAKŲ IŠŠŪKIS 2019
PASAKŲ IŠŠŪKIS 2019

Koncepcija

 

Mokytojai beveik vieningai sutinka1 , kad pasaka yra vertybė pati savaime. Pasakos sekamos, skaitomos ir vaidinamos ugdytiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose. 95 proc. apklaustųjų pedagogų pasakas naudoja savo darbe2 . Tačiau vis dar girdisi pastebėjimų apie tai, kad „vaikus sunkiai pavyksta sudominti pasaka“, „namuose jiems neskaitoma“, sudėtinga parinkti tinkamus tekstus ir t.t.
Tad kodėl nesukūrus pasakų bendruomenės, nepasidalijus savo gerąja patirtimi, įžvalgomis, lūkesčiais bei rūpesčiais, kaip kad tėvelių įtraukimas į šį procesą, siekiant dar brandesnio vaikų auginimo proceso bei susikalbėjimo, augant su pasaka ir auginant. Esame įsitikinę, kad iniciatyva Pasakų iššūkis 2019, t. y. 21 dieną paeiliui skaitomos NE LITERATŪRINĖS pasakos tam pasitarnaus. Juk, mokslininkų teigimu, tiek užtenka suformuoti įgūdžiui. Idant, cituojant B. Bettelheim, „deramai supratę, kokių ypatingų privalumų turi pasakos, tėvai ir mokytojai pasirūpins, kad joms vaiko gyvenime vėl tektų šimtmečius turėtas svarbiausias vaidmuo“.

 


Kaip tai vyks?
Norintiems dalyvauti iniciatyvoje „Pasakų iššūkis 2019“ reikia:
1. Registruotis el. paštu [email protected] iki 07 – 30 ( vardas, pavardė, el.paštas,
miestas, su kokio amžiaus vaikais dirbsite iššūkio metu (jei žinoma)).
2. Laukti instrukcijų ( dalyvių sąrašas, pasakų tekstų klausimas, eiga ir kt. bus tikslinami vėliau).
3. Dalyvauti iššūkyje – 21 dieną paeiliui, t.y. nuo 2019 m. rugsėjo 09 - 30 d., skaityti tinkamai atrinktas (ne literatūrines) pasakas ugdytiniams, savo vaikams, savo labui.
4. Dalintis patirtimi teikiant atgalinį ryšį eigoje (kartą savaitėje ar dažniau, pagal poreikį) ir
pasibaigus iššūkiui (užpildant klausimyną).


Iššūkio organizatorius
Akvilė Sadauskienė, sumanymo „Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų
autorė ir vadovė. Išsilavinimas - socialinio darbo bakalauras, socialinio darbo kvalifikacija.


Iššūkio dalyviai3
Pedagogai, vaikus auginantys tėvai, globėjai, kiti asmenys.


1. 92 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai. „Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ apklausa, 2019 gegužė
2. Ten pat.
3. Laikoma, kad dalyvaujantieji sutinka, jog informacija susijusi su jų dalyvavimu iššūkyje „Pasakų iššūkis 2019“ bus skelbiama viešai (vardas, išsakytos nuomonės, pateiktos fotografijos). Nesutinkant, reikia informuoti apie tai registracijos metu.

Susisiekite su mumis!