Paslaugos

Edukaciniai užsiėmimai vaikams
Edukaciniai užsiėmimai vaikams

Seksime pasakas,

Kalbėsimės apie tai, kas jose ir kodėl vyksta,

Džiaugsimės, jei triumfuos teisingumas ir gėris,

Baisėsimės baubais ir pavojais, kurie tykos pasakos herojų!

 

Stebuklingų, bet apčiuopiamų (visai kaip pasakoje!) daiktų, kuriuos programos dalyviai drąsiai galės paliesti, dėka,

vaikai atsakys į svarbius jų emocinei, socialinei bei dvasinei raidai klausimus:

kur yra takoskyra tarp gėrio ir blogio, kodėl verta puoselėti amžinąsias tikrąsias vertybes,

kaip antai atjauta, pagalba šalia esančiam, dalijimasis, dėkingumas, draugystė, tikėjimas savimi, žmogumi ir kt.

O kad šiuolaikinis vaikas, kaip koks pasakų veikėjas, susiduriantis su kasdieniais gyvenimo iššūkiais - savo ar bendraamžių emociniais sunkumais, netinkamo elgesio apraiškomis - lengviau „pasakiškus mokymus“ įsisavintų,

įspūdis sutvirtinamas menine saviraiška - žaidimo, improvizacijos, muzikavimo, judesio ir kūrybiškais savo emocijos bei patyrimo atskleidimo akcentais.

O kur dar pažintis su įspūdingu elgesiu bei gerais norais „užkrečiančiais“ pasakų herojais,

neigiamų jausmų išveikimas teisėtai „atlyginant“ piktadariui,

vaikų taip trokštamos atlikti pasakiškos užduotys

arba bent trumpa galimybė brūkštelėt pirštuku per užsiėmimo vedėjos kanklių stygas!.. Ir į jaučio odą nesurašysi!

 

Programa įtraukta įKultūros pasao paslaugų rinkinėį. Plačiau:

https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2145

 

Aukime su pasakomis!

Susisiekite su mumis!