Paslaugos

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 

Apie programą

Postmodernia vadinamoje šiuolaikinėje mūsų visuomenėje „bėgančio“ žmogaus reiškinys jau nieko nestebina. Priešingai, retas kuris savo noru sustoja, arba „pristabdo“ gyvenimo bei darbo tempą tam, kad atsikvėptų, o dar mažiau žmonių įsitikinę, kad gali sau tą leisti. Mat skubėjimas, nepaisant savo fizinės bei dvasinės sveikatos, emocinių, socialinių, kūrybinių potencijų galimo išsekimo, tapo įprasta šiuolaikinio žmogaus rutinos dalimi. Dažnai jau per vėlai „susigriebiama“ ir konstatuojama ligos diagnozė, ar bent jau demotyvacijos problema, skaudžiai atsiliepianti tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Per mažai žmonių šiandien savęs drįsta klausti, „ar aš esu laimingas, o ką dėl to padariau?“

Pedagogai, vieną sunkiausių ir svarbiausių funkcijų – ugdyti ateities visuomenę - šalies bendruomenėje atliekantys žmonės, „dvasinės grąžos“ sulaukia, bet ne kasdien.

Dėl šios priežasties jiems ypatingai svarbu žinoti, išmanyti ir naudoti „savęs pastiprinimo“ arba dvasinio augimo būdus, turėti „įrankius“, lengvai prieinamus, nieko nekainuojančius, pritaikomus asmeninio bei profesinio gyvenimo kokybės gerinimui.

Rinkoje gausi pasiūla kūną lavinančių ir fizinį sąstingį mažinančių priemonių. Tuo tarpu apie dvasinį augimą, saviugdą ar asmeninį tobulėjimą kalbame dar negarsiai ir nedrąsiai. Nes tarsi visi esame be trūkumų. Tarsi nepatogu prisipažinti, kad patiriame problemas, išgyvename sunkumus. Tarsi visi žinome, kad būtent trečias brolis laimi pasakose karalaitę ir karaliaus sostą, bet tarsi nepriimtina „bėgančioje“ visuomenėje būti ne pirmu, skubančiu lėtai ar tyliai rezignuojančiu...

Kaip tik apie tai kalba pasakos. Pirmapradės, universalios tiesos, tinkančios visai žmonijai, o paskiro žmogaus gyvenimui suteikiančios vientisumo, leidžiančios nutrūkusias dvasines gijas surišti ar atgaivinti.

Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai - „Pasakos suaugusiems: pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas“ – tai erdvė, kurioje iš naujo atrandamos pasakos, neutraliomis pasakos herojų akimis pamatomi kiekvienam dalyviui pažįstami gyvenimo kelio vingiai, kupini iššūkių, išbandymų, pavojų, po kurių laukia teisingas atlygis. Tai erdvė, kurioje norinčiam augti žmogui suteikiama galimybė ne visai įprastais būdais priartėti prie savęs suvokimo, naujoje šviesoje išvysti šalia esantį žmogų, atgaivinti sukurtus asmeninius bei darbinius santykius, užmegzti naujus ar suprasti savo paskirtį šioje žemėje. Tai asmenybės ugdymo valandėlės, kuriose pasakos bus atrandamos kaip žmogaus gyvenimo ir vystymosi kryptys.

Programa parengta tarpdisciplininių požiūrių integravimo principu, apjungiant įvairių šalių mokslininkų tezes ir tautosakos kūrinių analizes. Tačiau didelis dėmesys ir pagarba skiriama lietuvių etninės kultūros vertybėms, dėl to praktinėje programos dalyje darbui su tekstais parinktos lietuviškos pasakos. Tokiu būdu skleidžiama savo vertės, didžiavimosi savimi, savo kraštu idėja, ypač aktuali išgyvenamu didelės emigracijos laikotarpiu.

Programa vedama atsižvelgiant į vyraujančias pasaulio bendruomenės aktualijas, kaip antai gamtos išteklių tausojimo idėją. Tokiu būdu kuriama autentiška pasakos pajautimui bei artimesnė prigimtinių žmogaus kūrybinių, emocinių, socialinių potencialų plėtojimui aplinka.

Programos tikslas

Suteikti ugdytojams žinių apie naują profesinio bei asmeninio gyvenimo suvokimo galimybę, išplečiant kognityvinius, emocinius, socialinius ir kūrybinius programos dalyvių gebėjimus.

Susisiekite su mumis!