Paslaugos

Prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa paaugliams
Prevencinė socialinio emocinio ugdymo programa paaugliams

Prevencinė socialinio emocinio ugdymo pasakomis programa paaugliams "Beveik SUaugęs. Augęs SU pasaka"
Neįprastu būdu, per pasaką, suteikti mokiniams galimybę geriau pažinti save, stiprinti pasitikėjimą savimi, gebėjimus suvokti ir valdyti savo emocijas, ugdyti teigiamą santykį su savimi bei kitais žmonėmis, skatinti empatiją, tinkamų sprendimų priėmimą bei keblumų įveikimą.

Programos tikslas
Neįprastu būdu, taikant netradicinius metodus, šiuolaikinio gyvenimo kontekste suteikti mokiniams
galimybę geriau pažinti pasaką, kaip kultūros paveldo kūrinį, meniškai atliepiantį jų dvasinį
brendimą (savęs pažinimas, gebėjimas suvokti ir valdyti savo emocijas, ugdyti teigiamą santykį su
savimi bei kitais žmonėmis, skatinti empatiją, tinkamų sprendimų priėmimą bei keblumų įveikimą),
plečiantį kultūrinį akiratį, stiprinantį pasitikėjimą savimi, skatinantį mokinių savarankišką
domėjimąsi žodiniu kultūros paveldu.

Programa įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį. Plačiau:
https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/2174

Susisiekite su mumis!