Pradžia » Kviečiame

Seminaras pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams Vilniuje
Seminaras pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams Vilniuje

Mieli klasių auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai,

2019-02-18 10.00 val.

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia pagrindinių, progimnazijų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:

"Asmenybės augimas pasakose: socialiniai, emociniai ir dvasiniai aspektai"

 

SEMINARO LEKTORĖ

Akvilė Sadauskienė

Socialinė darbuotoja, įgijusi socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją bei teisės magistro laipsnį. Sumanymo "Pasakos augimui  - Asmenybės ugdymo užsiėmimai" autorė, edukacinių programų vaikams ir suaugusiems kūrėja ir vadovė, įvairių projektų dalyvė, skaitanti paskaitas tėvams, mokiniams ir mokytojams. Keturių vaikų mama.

Seminaras „Asmenybės augimas pasakose: socialiniai, emociniai ir dvasiniai aspektai“ – tai erdvė, kurioje iš naujo atrandamos pasakos, neutraliomis pasakos herojų akimis pamatomi kiekvienam dalyviui pažįstami gyvenimo kelio vingiai, kupini iššūkių, išbandymų, pavojų, po kurių laukia teisingas atlygis. Tai erdvė, kurioje norinčiam augti žmogui suteikiama galimybė ne visai įprastais būdais priartėti prie savęs suvokimo, naujoje šviesoje išvysti šalia esantį žmogų, atgaivinti sukurtus asmeninius bei darbinius santykius, užmegzti naujus ar suprasti savo paskirtį šioje žemėje. Tai asmenybės ugdymo valandėlės, kuriose pasakos bus atrandamos kaip žmogaus gyvenimo ir vystymosi kryptys.

Programa parengta tarpdisciplininių požiūrių integravimo principu, apjungiant įvairių šalių mokslininkų tezes ir tautosakos kūrinių analizes. Tačiau didelis dėmesys ir pagarba, ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga, skiriama lietuvių etninės kultūros vertybėms, dėl to praktinėje programos dalyje darbui su tekstais parinktos lietuviškos pasakos. Tokiu būdu skleidžiama savo vertės, didžiavimosi savimi, savo kraštu idėja, ypač aktuali išgyvenamu didelės emigracijos laikotarpiu.

Programa vedama atsižvelgiant į vyraujančias pasaulio bendruomenės aktualijas, kaip antai gamtos išteklių tausojimo idėją. Tokiu būdu kuriama autentiška pasakos pajautimui bei artimesnė prigimtinių žmogaus kūrybinių, emocinių, socialinių potencialų plėtojimui aplinka.

SEMINARO  UŽDAVINIAI:
1. Sudaryti prielaidas emocinio (adekvati savivoka, savęs reguliavimas, pasitikėjimas savimi, bendravimas, atsakingumas ir kt.) bei socialinio (savęs, kito žmogaus pažinimas, tarpusavio santykių užmezgimas, palaikymas, stiprinimas) intelekto stiprinimui;
2. Padėti pajusti dvasingumo ir kūrybingumo sąsają gyvenime (asmenybės vientisumo, pilnavertiškumo pojūtis);
3. Skatinti dalyvių kūrybiškumą, suvokiant gyvenimo prasmę, savo paskirtį, galimybes ir vertybes, ieškant takoskyros tarp gėrio ir blogio;
4. Supažindinti ir įgalinti ugdytojus naudotis universaliais, pirmapradžiais, tautos kultūros paveldo „įrankiais“ - pasakomis darbiniame ir asmeniniame gyvenime, motyvuojančiais, efektyviai padedančiais spręsti kylančius klausimus, įveikti sunkumus.

SEMINARO TURINYS:

1. Teorinis įvadas (darbinių sąvokų apibrėžimas) 

2. Praktinių  užduočių analizė ir aptarimas

KADA? KUR?

2019 m. vasario  18 d. 10 val. Vilniaus mokytojų namuose

Seminaro kaina dalyviui

45 Eur už 6 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).

Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.

Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.

http://vikc.lt/lt/pagrindinis-1/kvieiame-seminar--13563

Susisiekite su mumis!