Pradžia » PASAKŲ IŠŠŪKIS

Pasakų iššūkis 2020

Mieli bičiuliai, 

 

Sumanymo "Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai"

 

didelio susidomėjimo ir tik pačių geriausių vertinimų

 

sulaukusi iniciatyva

 

"Pasakų iššūkis 2019"

 

šiais metais vėl vyks!

 

Sekite naujienas ir laukite kvietimo registruotis

 

naujai inciatyvai "Pasakų iššūkis 2020" jau vasarą.

 

Iniciatyvos koncepcija

 

Mokytojai beveik vieningai sutinka1, kad pasaka yra vertybė pati savaime. Pasakos sekamos, skaitomos ir vaidinamos ugdytiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo įstaigose. 95 proc. apklaustųjų pedagogų pasakas naudoja savo darbe2 . Tačiau vis dar girdisi pastebėjimų apie tai, kad „vaikus sunkiai pavyksta sudominti pasaka“, „namuose jiems neskaitoma“, sudėtinga parinkti tinkamus tekstus ir t.t.

Tad kodėl nesukūrus pasakų bendruomenės, nepasidalijus savo gerąja patirtimi, įžvalgomis, lūkesčiais bei rūpesčiais, kaip kad tėvelių įtraukimas į šį procesą, siekiant dar brandesnio vaikų auginimo proceso bei susikalbėjimo, augant su pasaka ir auginant. Esame įsitikinę, kad iniciatyva Pasakų iššūkis, t. y. 21 dieną (arba pasirinktinai kitaip) paeiliui skaitomos NE LITERATŪRINĖS, įvairių tautų LIAUDIES pasakos tam pasitarnaus. Juk, mokslininkų teigimu, tiek užtenka suformuoti įgūdžiui. Idant, cituojant B. Bettelheim, „deramai supratę, kokių ypatingų privalumų turi pasakos, tėvai ir mokytojai pasirūpins, kad joms vaiko gyvenime vėl tektų šimtmečius turėtas svarbiausias vaidmuo“.

 

 

Iššūkio dalyviai:

Pedagogai, vaikus auginantys tėvai, globėjai, kiti asmenys.

 

Iššūkio organizatorius
Akvilė Sadauskienė, sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ programų
autorė ir vadovė. Išsilavinimas - socialinio darbo bakalauras, socialinio darbo kvalifikacija.

 

 

Startuosime, kaip visada rudenį.

Atsižvelgdami į Jūsų atsiliepimus ir iniciatyvos vertinimus,

esame Jums sugalvoję ir paruošę

puikių staigmenų.

Iki malonių susitikimų,

Akvilė

 

 

 

1. 92 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai. „Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ apklausa, 2019 gegužė
2. Ten pat.

Susisiekite su mumis!