Atgarsiai » Apie mus rašo

Negaliu atsigėrėti: vieta, kurioje konferencijas veda ir pranešimus vieni kitiems skaito TĖVAI. Susipažinkite - Išlaužo pagrindinė mokykla
Negaliu atsigėrėti: vieta, kurioje konferencijas veda ir pranešimus vieni kitiems skaito TĖVAI. Susipažinkite - Išlaužo pagrindinė mokykla

Rajoninė tėvų konferencija „Tėvai tėvams“

Lapkričio 15 dieną į Išlaužo pagrindinę mokyklą susirinko gausus būrys tėvų, mokytojų, lektorių, svečių rajoninėje konferencijoje „Tėvai tėvams“ pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tėvams ugdyti vaiką šeimoje, kad jis patirtų sėkmę kitur – mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje. Kaip „padaryti juos laimingus?“

Konferencijos pirmąją dalį pradėjo VDU Inovatyvių studijų centro direktorė, trijų vaikų mama, Airina Volungevičienė. Ji kalbėjo apie dilemas, iškylančias šeimoje, siekiant vaiko sėkmės, tinkamo pasirinkimo laisvės vaikui svarbą. Lektorė pabrėžė, jog sėkmingam mokymuisi yra svarbi širdies – proto – emocijos jungtis, sukurianti laimės pojūtį. Ką gali tėvai? Išmokti patys ir mokyti vaikus patirties – kurti patirtį ir įgyti patirties kartu, susidurti su iššūkiais, kartu įveikti problemas. Labai svarbu – padėti vaikui apsispręsti. „Kad mūsų vaikai būtų laimingi ir klausytų savo širdies,“ – pagrindinis ugdymo šeimoje uždavinys. O Socialinio darbo bakalaurė, teisės magistrė Akvilė Sadauskienė atrado pasakas kaip augimo ir auginimo šaltinį. Kodėl pasakos? Jos – savipagalbos, savęs pastiprinimo būdas, atskleidžiantis paslaptis, kaip auginti ir augti, jeigu norim matyti laimingus savo vaikus. Lektorė susiejo pasakų personažų stereotipinius elgesio modelius su realiu gyvenimu, taip pabrėždama tokių modelių taikymo, auklėjant vaikus, žalingą poveikį jiems. Remiantis įvairiomis situacijomis pasakose, išryškėjo esminė mintis, jog ne materialios vertybės yra svarbiausia gyvenime – laimė gali ateiti su mažais ir paprastais dalykais. Tik būtinai reikia turėti noro būti kartu su savo vaikais ir jais domėtis.

Antroje konferencijos dalyje Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos tėvų komiteto atstovė Kristina Žuklienė, kalbėdama apie įvairius vaiko ugdymo(si) šeimoje aspektus, pabrėžė vertingiausią tėvų investiciją – įskiepytą meilę knygai. „Jei žmogus nori gyventi gerai, jis turi skaityti knygas,“ – citavo Andrių Mamontovą pašnekovė. Kodėl? Knygų skaitymas plečia pažinimo ribas ir gerina raštingumą, turtina kalbą bei žodyną bei skatina mąstymą, gerina koncentraciją, mažina nerimą, aišku – formuoja vertybes, turtina vaizduotę, skatina kūrybiškumą. Šių dalykų labai reikia vaikui siekiant kokybiškai gyventi. Kaip skatinti skaityti? Geriausiais būdas – tėvų pavyzdys, bendra veikla su vaikais, idiliški skaitymo vakarai su knyga, knygų naujienų sekimas, atsakymų į svarbius klausimus ieškojimas knygose. Tas, kuris skaito knygas, gyvena tūkstančius gyvenimų, o tas, kas neskaito, gyvena tą vienintelį“. Išlaužiškė, trijų vaikų mama, Išlaužo pagrindinės mokyklos Tarybos narė, Jolanta Gemplerienė nuoširdžiai skatino tėvus kokybiškai bendrauti su savo vaikais, t.y. juos pažinti, padėti atsiverti, juos išklausyti, suprasti. Anot Jolantos, labai svarbu gerbti kiekvieno vaiko – net ir mažiausiojo – nuomonę, bendradarbiauti priimant sprendimus, kartu šalinti įvairias kliūtis.

Vaikai tuomet daug išmoksta. Tokį „bagažą“ vaikas atsineša ir į mokyklą. Tuomet mokyklos aplinkoje vaikas yra mažiau pažeidžiamas, išmoksta klausytis, priimti sprendimus, aišku, didėja žinių bagažas. Tokiu būdu auga brandi asmenybė – visų mūsų siekis. Dviejų dukrų mama išlaužiškė Lidija Kašubienė, vadovaujanti Centrinei projektų valdymo agentūrai, priminė konferencijos dalyviams apie tai, kaip saugiai naudotis internetu, kokios naujovės patraukia mūsų vaikų dėmesį, akcentavo tėvų ir vaikų bendrą mokymąsi tinkamai naudotis tokia erdve. Lidija skatino tėvus kalbėtis su savo vaikais apie virtualioje aplinkoje – ypač populiariuose socialiniuose tinkluose – slypinčius pavojus ir kaip jų išvengti. Vadinasi, mokytis TO kartu su vaikais, diskutuoti apie TAI šeimoje.

Tėvų konferencijos programą paįvairino Išlaužo pagrindinės mokyklos mokinių – solistės ir kvarteto (vadovė A. Armonienė), antrokų bei vyresniųjų mokinių šokių grupių (vadovės L. Knašienė ir V. Rasimienė) – meniniai pasirodymai. Kaip džiaugėsi tėvai, matydami savo vaikus scenoje!

Renginio dalyviai reflektavo: „Man labai patiko visi pranešimai. Buvo informatyvu ir įdomu. Atpažinau vietomis save“, „Supratau, kad mes turime kiek įmanoma daugiau laiko skirti vaikų ateičiai, t.y. bendrauti patarti, suprasti, apsaugoti“, „Dar kartą įsitikinau, kad svarbiausia yra bendravimas ir laikas, praleistas kartu“, „Mes esam turtingi protingų žmonių. Esu dėkinga už priemones savo bei vaiko tobulėjimui“… Konferencijos vedėja, dviejų vaikų mama, Rasa Kimbirauskienė apibendrino dalyvių mintis, užrašytas ant refleksijos „obuoliukų“. Ir lyrine istorija apibendrino atsakymą į pagrindinį konferencijos klausimą – „kaip padaryti juos laimingus.“

Eglė Urbanienė, Audronė Ramoškienė

 

Straipsnis publikuotas 2018-11-20 Geraprienuose.lt

http://geraprienuose.lt/naujienos/rajonine-tevu-konferencija-tevai-tevams/

Susisiekite su mumis!