Mintijimai » Pasakų žinutės

Apie tuštybę ir pasikėlimą į puikybę. Dešimtoji pasakų žinutė
Apie tuštybę ir pasikėlimą į puikybę. Dešimtoji pasakų žinutė

kad šoks atatupsta, tarsi ko nusigandusi – net milžino duktė nusistebėjo, o moteriškė, toji paika varguolė, pamatė vandeny gražuolės milžino dukters atspindį ir pamanė, kad čia ji pati.
- Na ir gražumėlis tas mano! - apsidžiaugė ir paglostė raukšlėtus skruostus. - Ir kur matyta, kad tokia gražuolė nešiotų vandenį tokiam sukriošusiam senpalaikiui.

Susisiekite su mumis!