Paslaugos » Pedagogų ir ŠPS kvalifikacijos tobulinimas

Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminarai

„Pasakos suaugusiems: pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas“  

 

Programos autorė ir lektorė

 

Akvilė Sadauskienė

 

Anotacija

 

Postmodernia vadinamoje šiuolaikinėje mūsų visuomenėje „bėgančio“ žmogaus reiškinys jau nieko nestebina. Priešingai, retas kuris savo noru sustoja, arba „pristabdo“ gyvenimo bei darbo tempą tam, kad atsikvėptų, o dar mažiau žmonių įsitikinę, kad gali sau tą leisti. Mat skubėjimas, nepaisant savo fizinės bei dvasinės sveikatos, emocinių, socialinių, kūrybinių potencijų galimo išsekimo, tapo įprasta šiuolaikinio žmogaus rutinos dalimi. Dažnai jau per vėlai „susigriebiama“ ir konstatuojama ligos diagnozė, ar bent jau demotyvacijos problema, skaudžiai atsiliepianti tiek darbdaviui, tiek darbuotojui. Per mažai žmonių šiandien savęs drįsta klausti, „ar aš esu laimingas, o ką dėl to padariau?“

Pedagogai, vieną sunkiausių ir svarbiausių funkcijų – ugdyti ateities visuomenę - šalies bendruomenėje atliekantys žmonės, „dvasinės grąžos“ sulaukia, bet ne kasdien.

Dėl šios priežasties jiems ypatingai svarbu žinoti, išmanyti ir naudoti „savęs pastiprinimo“ arba dvasinio augimo būdus, turėti „įrankius“, lengvai prieinamus, nieko nekainuojančius, pritaikomus asmeninio bei profesinio gyvenimo kokybės gerinimui.

Rinkoje gausi pasiūla kūną lavinančių ir fizinį sąstingį mažinančių priemonių. Tuo tarpu apie dvasinį augimą, saviugdą ar asmeninį tobulėjimą kalbame dar negarsiai ir nedrąsiai. Nes tarsi visi esame be trūkumų. Tarsi nepatogu prisipažinti, kad patiriame problemas, išgyvename sunkumus. Tarsi visi žinome, kad būtent trečias brolis laimi pasakose karalaitę ir karaliaus sostą, bet tarsi nepriimtina „bėgančioje“ visuomenėje būti ne pirmu, skubančiu lėtai ar tyliai rezignuojančiu...

Kaip tik apie tai kalba pasakos. Pirmapradės, universalios tiesos, tinkančios visai žmonijai, o paskiro žmogaus gyvenimui suteikiančios vientisumo, leidžiančios nutrūkusias dvasines gijas surišti ar atgaivinti.

Pasakos augimui Asmenybės ugdymo užsiėmimai - „Pasakos suaugusiems: pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas“ – tai erdvė, kurioje iš naujo atrandamos pasakos, neutraliomis pasakos herojų akimis pamatomi kiekvienam dalyviui pažįstami gyvenimo kelio vingiai, kupini iššūkių, išbandymų, pavojų, po kurių laukia teisingas atlygis. Tai erdvė, kurioje norinčiam augti žmogui suteikiama galimybė ne visai įprastais būdais priartėti prie savęs suvokimo, naujoje šviesoje išvysti šalia esantį žmogų, atgaivinti sukurtus asmeninius bei darbinius santykius, užmegzti naujus ar suprasti savo paskirtį šioje žemėje. Tai asmenybės ugdymo valandėlės, kuriose pasakos bus atrandamos kaip žmogaus gyvenimo ir vystymosi kryptys.

Zita Dobilienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

"Džiaugiuosi dalyvavusi seminare, kuriame dar labiau sustiprinau tautinę savimonę, pagilinau žinojimą apie pasakų poveikį vaikams ir suaugusiems, praplėčiau sampratą apie pasakų veikėjų charakteristikas, išsiaiškinau simbolius… Lektorės didžiulės kompetencijos dėka supratau, kodėl mūsų liaudies pasakos tokios liūdnos, o kartais net baisios, skaitomos ir paties mažiausiems.

Dirbant su šešiamečiais, dabar dar geriau sekasi pasakas parinkti, vertinti, aptarti, improvizuoti, kelti probleminius klausimus, ieškoti sąsajų realiame gyvenime.

Pastebėjau, kad vaikai, kurie dažnai klausosi pasakų, laisviau reiškia mintis, pagarbiau bendrauja, drąsiau improvizuoja, teigiamai vertina save ir kitus, bando taikiai spręsti nesutarimus, ieško gerų išeičių iš keblių situacijų.

Linkiu augti su pasaka!"

Programa parengta tarpdisciplininių požiūrių integravimo principu, apjungiant įvairių šalių mokslininkų tezes ir tautosakos kūrinių analizes. Tačiau didelis dėmesys ir pagarba skiriama lietuvių etninės kultūros vertybėms, dėl to praktinėje programos dalyje darbui su tekstais parinktos lietuviškos pasakos. Tokiu būdu skleidžiama savo vertės, didžiavimosi savimi, savo kraštu idėja, ypač aktuali išgyvenamu didelės emigracijos laikotarpiu.

Programa vedama atsižvelgiant į vyraujančias pasaulio bendruomenės aktualijas, kaip antai gamtos išteklių tausojimo idėją. Tokiu būdu kuriama autentiška pasakos pajautimui bei artimesnė prigimtinių žmogaus kūrybinių, emocinių, socialinių potencialų plėtojimui aplinka.

 

Tikslas

 

Suteikti ugdytojams žinių apie naują profesinio bei asmeninio gyvenimo suvokimo galimybę, išplečiant kognityvinius, emocinius, socialinius ir kūrybinius programos dalyvių gebėjimus.

 

Uždaviniai

 

1. Atverti galimybes neutralioje, pasakų pasaulio erdvėje, pedagogui ne visai įprastu būdu pažvelgti į save, santykį su šalia esančiu žmogumi ir supančiu pasauliu;

2. Sudaryti prielaidas emocinio intelekto (savivokos, pasitikėjimo savimi, bendravimo, atsakingumo) stiprinimui;

3. Padėti pajusti dvasingumo ir kūrybingumo sąsają gyvenime (vientisumo, pilnavertiškumo pojūtis);

4. Skatinti dalyvių kūrybiškumą, suvokiant gyvenimo prasmę, savo paskirtį, galimybes ir vertybes, ieškant takoskyros tarp gėrio ir blogio;

5. Supažindinti ir įgalinti ugdytojus naudotis universaliais, pirmapradžiais, tautos kultūros paveldo „įrankiais“ - pasakomis darbiniame ir asmeniniame gyvenime, motyvuojančiais, efektyviai padedančiais spręsti kylančius klausimus, įveikti sunkumus.

Vaiga Šimukaitė socialinė pedagogė metodininkė

"Seminaras „Pasakos suaugusiems - pasaulio išminties ir dvasinio augimo lobynas“ priminė senus gerus laikus kai analizuodami kūrinius gimnazijoje tapome tiesiog geresniais, žingeidesniais, pozityvesniais žmonėmis. Autentiškuose tautos kūriniuose atsispindi  mūsų tautinė savimonė ir užkoduoti socialinių problemų sprendimo būdai (kurie ypač naudingi šiais laikais). Išrasdinėdami dviratį, kurdami naujas koncepcijas dažnai pamirštame elementarias bendravimo taisykles. Seminaro vadovei labai lengvai pavyko sukurti ne tik jaukią etno - aplinką, bet ir transportuoti bent keletu amžių atgal, kai IŠMINTĮ bylojo PATIRTIS. Seminaro metu pagilinami teksto analizės, bendravimo, istorinių žinių, etnokultūros puoselėjimo gebėjimai. Taip pat ugdomas emocinis klausytojo intelektas. Šią metodiką gali pritaikyti  mokytojai, tėvai, pagalbos mokiniui specialistai, neformalaus ugdymo mokytojai, socialiniai darbuotojai."

 

Detalesnės informacijos maloniai prašome teirautis šioje svetainėje nurodytais kontaktais

 

 

                               

 

 

                                                

 

Susisiekite su mumis!